Spiritualiteit

Spiritualiteit

In onze rationele met wetenschappelijke taal doordrenkte realiteit, weet jij dat er meer is tussen hemel en aarde. Geloof is persoonlijk maar wint aan kracht als je het kan en wilt delen. “Spiritus” betekent letterlijk “geest”. Spiritualiteit gaat over bezieling.

Toekomst

Vele mensen voelen zich onzeker over de toekomst en zoeken steun in een horoscoop op basis van sterrenbeeld (astrologie), in kaartlegging (Tarot) of bij een medium (paragnost of helderziende). Iedereen wil geluk en liefde, inkomen en geld, hoop en perspectief.

Heden

Spiritueel (be)leven begint in het hier en nu. Meditatie is bijvoorbeeld een manier om stil te staan bij jezelf in het heden. Sommigen maken contact met de ziel, anderen bemerken enkel de ademhaling. Sommigen ervaren God, de wereld of de kosmos, anderen enkel zichzelf.

Verleden

Het heden wortelt in het verleden. Een persoon groeit door jeugd, puberteit en adolescentie naar volwassenheid. De mensheid groeide van voorouderverering, via animisme (bezieling van plant, dier en mens), naar polytheïsme (Egypte, Griekenland, Romeinse Rijk, India) om uiteindelijk vorm te krijgen in monotheïsme (Jodendom, Christendom, Islam). Evolutie kent geen richting en dat geldt ook voor de ontwikkeling in spiritualiteit.

Spirtueel weten

Het bestaan van een ziel is niet wetenschappelijk te bewijzen en dat is ook niet nodig om bezield te leven. Als je jezelf eenmaal geopend hebt voor het ontastbare en dit toelaat in het dagelijks leven, dan biedt dat verrijking en verdieping. Spotify maakt reclame met de slogan “zet een soundtrack onder je leven”. Zo weet jij dat “zet een bezieling onder je leven” een toevoeging is, en geen vertroebeling zoals rationele wetenschappers de wereld willen doen geloven.

Spiritueel delen

Alhoewel spiritueel ervaren niet zichtbaar is, kan het wel gedeeld worden en zo kunnen mensen op zoek naar gemeenschappelijke woorden voor de persoonlijke beleving. Binnen de traditionele religies bestaat een enorme rijkdom aan geschriften die een grote diversiteit aan bezielde momenten behandelen. Daarbuiten is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw een grote hoeveelheid spirituele literatuur ontstaan, al dan niet geïnspireerd op Oosterse religies.

Jouw eigen spirituele ervaring of visie in boekvorm

Is jouw verhaal betekenisvol en biedt het zingeving voor anderen? Schrijf het op en geef het uit.

Trefwoorden: spiritualiteit, geloof, religie, zingeving

          

 

Terug naar overzicht